טופס להקמת מסוף אשראי

  • מספר מסוף רק אם כבר קיים בחברתנו
  • המספר שנמסר לכם על ידי חברת האשראי, נמצא על שובר החתימה ללקוח בד"כ. אם מספר זה לא קיים, כתבו 0
  • המספר שנמסר לכם על ידי חברת האשראי, נמצא על שובר החתימה ללקוח בד"כ. אם מספר זה לא קיים, כתבו 0
  • המספר שנמסר לכם על ידי חברת האשראי, נמצא על שובר החתימה ללקוח בד"כ. אם מספר זה לא קיים, כתבו 0
  • המספר שנמסר לכם על ידי חברת האשראי, נמצא על שובר החתימה ללקוח בד"כ. אם מספר זה לא קיים, כתבו 0
  • בלחיצה על "שלח" אני מאשר/ת קבלת המוצרים, פתיחת מסוף אשראי וההסכם לעיל: